Jak dbamy o naszych pracowników w czasie pandemii?

Okres pandemii to szczególnie trudny dla nas wszystkich czas. W trosce o zdrowie naszych pracowników oraz Was, Klientów, zachowujemy środki ostrożności w postaci szeregu działań profilaktycznych i ochronnych, takich jak:

 • Zakup masek chirurgicznych oraz przyłbic.
 • Zachowanie bezpiecznej odległości.
 • Regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Doskonała wiedza pracowników z zakresu BHP.
 • Zwrócenie szczególnej uwagi na rekomendacje, aby NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Przestrzeganie higieny kaszlu oraz oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta oraz nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza, a następnie umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Maksymalne zapewnienie czystości w sprzątanych pomieszczeniach:
  • regularne wycieranie środkiem dezynfekującym powierzchni dotykowych takich jak: biurka, stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze),
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, są regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.

Co zrobiliśmy dla naszych pracowników:

 • zamówiliśmy jednorazowe rękawiczki oraz maski chirurgiczne dla pracowników do użytku prywatnego,
 • zapewniliśmy odpowiednią ilość środków dezynfekujących oraz środki ochrony indywidualnej,
 • wdrożyliśmy otwartą komunikację pomiędzy zarządem a pracownikami.

Dzięki tak obszernym działaniom pracownicy mogą chronić siebie, swoje rodziny oraz Was Drodzy Klienci. Są bardziej świadomi jak postępować i zachować bezpieczeństwo podczas okresu pandemii. Jesteśmy wdzięczni pracownikom za ich ogromne zaangażowanie w tej wyjątkowej sytuacji. Dzięki nim nasza praca może być kontynuowana z zachowaniem najwyższych środków ostrożności.